Obiór płyt i formatek do godziny 16.00.

 

 

                 

WM-FORMAT

Newsletter

Podaj adres email aby otrzymywać najświeższe informacje o dostępnych produktach

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Właściciel WM-Format Waldemar Dróżdż, z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Słowiczej 34, tel. 22 750 10 60.

 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji sprzedaży i obsługi zamówień przez WM-Format, zgodnie art. 6 ust 1 lit B RODO.

 • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 • pracownicy WM-Format.

 • podmioty współpracujące z WM-Format, na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją sprzedaży i obsługą zamówień.

 • firmy współpracujące z WM-Format, na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań marketingowych.

 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres

 • 5 lat, w przypadku gdy jest Pan/Pani klientem WM-Format, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej.

 • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych.

 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w przypadku wyrażenia zgód marketingowych, w pewnych przypadkach prawo: do usunięcia oraz do przenoszenia danych.

 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z oferty WM-Format.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferty.

 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.Partnerzy: